Музикална компания

GegaNew

Вашата количка : 0 продукт
Общо : 0,00 лв
Количката е празна.
Продукт обнови
плащане

GD125 Приглушени песни

Софийски камерен хор "Васил Арнаудов"
Диригенти: Васил Арнаудов, Теодора Павлович
Описание
Любомир Пипков (1904 - 1974)
Приглушени песни - стихове: Марина Цветаева
[1] От небето полетя капка 1'03''
[2] Вий, които налучквате брод 3'29''
[3] Няма вечно да пее и спори мойта уста 3'11''
[4] На баба 4'42''
Константин Илиев (1924 - 1988)
Тихи песни - стихове: Николай Лилиев
[5] Знам сърдечен свиден кът 2'40''
[6] Светло утро 0'40''
Иван Спасов (1934 - 1996)
Триптих - стихове: Николай Лилиев
[7] Тиха вечер 1'50''
[8] Бели, бели сняг 1'47''
[9] Съмна в сънните градини 3'42''
Александър Текелиев (1942)
[10] Унес - стихове: Елисавета Багряна 2'37''
[11] Достойно ест 2'47''
Александър Танев (1927 - 1996)
[12] Тебе поем 5'32''
[13] Отче наш 3'22''
[14] Моя да бъде девойка 2'45''
Милко Коларов (1946)
[15] Идеше есен - стихове: Иван Давидков 3'03''
[16] Зима - стихове: Вътьо Раковски 1'44''
Тодор Попов (1921)
Зимни размисли - стихове: Владимир Голев
[17] Заваля, заваля, заваля 1'56''
[18] Сняг вали, като спомен 2'03''
[19] С белия сняг 1'41''
[20] Като сняг, съвсем като сняг 2'43''
Total: 54'16"
Компактдискът съдържа няколко, вече превърнали се в безценен архив, записа на големия български хоров диригент проф. Васил Арнаудов - основател и в продължение на няколко десетилетия ръководител на Софийския камерен женски хор. Това са великолепните "Зимни размисли" на Тодор Попов - композитор, дълбоко свързан с диригента Арнаудов, също както и останалите автори от компактдиска - Любомир Пипков, Константин Илиев, Александър Текелиев, Александър Танев и Иван Спасов. С изключение на песните на Иван Спасов - "Триптих", всички останали са създадени и изпълнени за пръв път от хора по инициатива на Васил Арнаудов - незаменимият приятел и пропагандатор на българското музикално песенно творчество. След смъртта му (1991 г.) хорът не само носи неговото име, но и продължава завещаните идеи и насоки, осъществявани от неговата ученичка Теодора Павлович (настоящ диригент на състава) и дългогодишния хормайстор, пианистка и вокален педагог Ирина Щиглич.
Продажна цена 11,99 лв

Категории