GD125 Приглушени песни · Хор „Васил Арнаудов“

GD125 Приглушени песни

Софийски камерен хор „Васил Арнаудов“
с диригенти: Васил Арнаудов, Теодора Павлович

12,00 лв.

Допълнителна информация

Любомир Пипков
Приглушени песни – стихове: Марина Цветаева
[1] От небето полетя капка 1’03“
[2] Вий, които налучквате брод 3’29“
[3] Няма вечно да пее и спори мойта уста 3’11“
[4] На баба 4’42“
Константин Илиев
Тихи песни – стихове: Николай Лилиев
[5] Знам сърдечен свиден кът 2’40“
[6] Светло утро 0’40“
Иван Спасов
Триптих – стихове: Николай Лилиев
[7] Тиха вечер 1’50“
[8] Бели, бели сняг 1’47“
[9] Съмна в сънните градини 3’42“
Александър Текелиев
[10] Унес – стихове: Елисавета Багряна 2’37“
[11] Достойно ест 2’47’
Александър Танев
[12] Тебе поем 5’32“
[13] Отче наш 3’22“
[14] Моя да бъде девойка 2’45“
Милко Коларов
[15] Идеше есен – стихове: Иван Давидков 3’03“
[16] Зима – стихове: Вътьо Раковски 1’44“
Тодор Попов
Зимни размисли – стихове: Владимир Голев
[17] Заваля, заваля, заваля 1’56“
[18] Сняг вали, като спомен 2’03“
[19] С белия сняг 1’41“
[20] Като сняг, съвсем като сняг 2’43“
Total: 54’16“

Компактдискът съдържа няколко, вече превърнали се в безценен архив, записа на големия български хоров диригент проф. Васил Арнаудов – основател и в продължение на няколко десетилетия ръководител на Софийския камерен женски хор. Това са великолепните „Зимни размисли“ на Тодор Попов – композитор, дълбоко свързан с диригента Арнаудов, също както и останалите автори от компактдиска – Любомир Пипков, Константин Илиев, Александър Текелиев, Александър Танев и Иван Спасов. С изключение на песните на Иван Спасов – „Триптих“, всички останали са създадени и изпълнени за пръв път от хора по инициатива на Васил Арнаудов – незаменимият приятел и пропагандатор на българското музикално песенно творчество. След смъртта му (1991 г.) хорът не само носи неговото име, но и продължава завещаните идеи и насоки, осъществявани от неговата ученичка Теодора Павлович (настоящ диригент на състава) и дългогодишния хормайстор, пианистка и вокален педагог Ирина Щиглич.

Други албуми

GK03 Прочутите оперни гласове на България [8CD]

GD422 Илия Йосифов, тенор

GD423 Дворжак · Славянски танци

GD421 Надя Афеян, мецосопрано

Вдъхновяваме се от музиката, ценим доброто изпълнение, подкрепяме българските музикални таланти.