GD168 Дмитрий Шостакович · Струнни квартета

GD168 Дмитрий Шостакович · Струнни квартета

Струнен квартет „София“

12,00 лв.

Допълнителна информация

String Quartet No. 8 Op. 110 19’40“
[1] Largo
[2] Allegro molto
[3] Allegretto
[4] Largo
[5] Largo
String Quartet No. 10 Op.118 22’14“
[6] Andante
[7] Allegretto furioso
[8] Adagio
[9] Allegretto
String Quartet No. 11 Op.122 15’23“
[10] Introduction Andantino
[11] Scherzo Allegretto
[12] Recitative Adagio
[13] Etude Allegro
[14] Humoresque Allegro
[15] Elegy Adagio
[16] Conclusion Moderato
DDD 57’17“

Струнен квартет „София“ изпълнява три от късните квартети на великия руски композитор Дмитрий Шостакович – блестящ израз на таланта и чувствителността на автора. Всеки от тях разкрива богатството на творческата му фантазия, представя оригинални решения на формата, структурата и на комбинации от тембри и динамика, звукови съчетания, ладове и метроритми.
Осмият квартет има програмен характер, свързан е с една от водещите теми в музиката на Шостакович – темата за войната, антихуманизма и отстояването на идеята за мир и човеколюбие. Десетият и Единайстият квартети са композирани за приятелите на Шостакович – личности, свързани с личния и творческия му живот. Особено интересен е No.11, съставен от 7 части, всяка с точно изведен в заглавието й емоционален контекст.
Записите в това издание свидетелстват за високата художествена класа на квартет „София“ и заедно с това ни даряват удоволствието да почувстваме величието и разтърсващата сила на музиката на Дмитрий Шостакович.

Други албуми

GK03 Прочутите оперни гласове на България [8CD]

GD422 Илия Йосифов, тенор

GD423 Дворжак · Славянски танци

GD421 Надя Афеян, мецосопрано

Вдъхновяваме се от музиката, ценим доброто изпълнение, подкрепяме българските музикални таланти.