GD343 Бабите от Своге и Свидня

GD343 Бабите от Своге и Свидня

Автентичен фолклор

12,00 лв.

Допълнителна информация

[1] Мори, момче дава 1’30’’
[2] Гюргелена конь водила 1’22’’
[3] Пушка пукна 2’56’’
[4] Низ село одат лазарки 1’05’’
[5] Уруглица трепере 1’40’’
[6] Лазарски песни 1’30’’
[7] Пилци пеят 1’49’’
[8] Пошли са моми 1’04’’
[9] Бу’ал бу’а 1’29’’
[10] Гяче йоре 3’21’’
[11] Пил Богдан 1’31’’
[12] Дека Яна проминала 1’21’’
[13] Напред, напред, кумице 1’12’’
[14] Залюля се златна люлкя 1’17’’
[15] Добър вечер, Елено невесто 1’05’’
[16] Дуде ле, девокьо 1’53’’
[17] Седе седенкя 1’43’’
[18] На кому са дремка дреме 1’15’’
[19] Нагоре, нагоре 2’07’’
[20] Рано рани Ирина 1’26’’
[21] Павлина вода налива 1’12’’
[22] Седи, моме, да седиме 1’09’’
[23] Мори, Тана боли бело гърло 1’48’’
[24] Две невести йоро водат 0’57’’
[25] Пойде Дойна 1’25’’
[26] Сите са моми на седенкята 1’38’’
[27] Пладне дойде 2’07’’
[28] Ех ти, горо, горо 0’51’’
[29] Черешчице, горо ле 1’06’’
[30] Ветър вейе 1’59’’
[31] Нишна се златна ябълка 2’23’’
[32] Що сакахме 1’31’’
[33] Шетна се златна ябълка 1’33’’
[34] Слънце се, Стано, надноси 0’53’’
[35] Голем се събор правеше 1’04’’
[36] Звънче ми дрънка 1’30’’
[37] Насадила баба 1’29’’
[38] Карай, Райо 1’34’’
[39] Огреяла месечина 1’24’’
[40] Вело ле 1’02’’
DDD 61’33’’

“Ние знаеме, че тия песни са старинни и хубави. Но само ние си го знаеме… И вече нема кой да ги пее – никой, никой се не зафаща. Затова ни е ного жал…”. Откровението на бабите от Своге и Свидня доказва стойността на това издание.

На северната граница на многогласния Шоплук се намират Своге и Свидня. Разположени от двете страни на река Искър, те ревниво пазят уникалното си фолклорно наследство. Певиците в групата от Своге са заедно от 1980 г., а тройката от Свидня – от 1981 г. Те са на възраст между 64 и 81 години. Много от тях помнят времето, когато тези песни са били част от бита им: обредни, жътварски, овчарски, седенкарски, хороводни, трапезни. Затова звучат така автентично!

Групата от Своге и тройката от Свидня са чести гости на различни празници и фолклорни фестивали, телевизионни и радиопрограми.

Други албуми

GK03 Прочутите оперни гласове на България [8CD]

GD422 Илия Йосифов, тенор

GD423 Дворжак · Славянски танци

GD421 Надя Афеян, мецосопрано

Вдъхновяваме се от музиката, ценим доброто изпълнение, подкрепяме българските музикални таланти.